Building a team, one stroke at a time

PSV Zwemmen heeft de doelstelling om de beste club van Nederland te zijn in het wedstrijdzwemmen voor verenigingen. Dit kan alleen met zwemmers van het hoogste niveau in Nederland. Daarom richt PSV zich op het bieden van de beste faciliteiten voor de opleiding van haar leden. De ontwikkeling van de zwemmer staat centraal en het KNZB Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen wordt gevolgd. PSV wil een gezonde vereniging zijn, financieel, sportief en maatschappelijk!

Vijf speerpunten

Zwemmers die op regionaal acteren, krijgen de kans zich te ontwikkelen naar het nationale niveau. Zwemmers van nationaal niveau worden geholpen richting de nationale top en/of internationaal niveau. PSV heeft vijf speerpunten om elke zwemmer naar zijn/haar persoonlijke top te begeleiden.

  1. PSV investeert in inspirerende en talentvolle coaches.
  2. PSV stuurt op een zwemmer-georiënteerde begeleiding.
  3. PSV mikt op een kwalitatief hoogstaand talenten programma.
  4. PSV wil de wedstrijdsport promoten door zelf kinderen te leren zwemmen.
  5. PSV wil een hechte vereniging vormen, een hecht team zorgt voor nog betere zwemmers.

Dream ambitious!

Zwemmers van PSV mogen verwachten dat de vereniging alle voorwaarden schept om te komen tot het individueel hoogst haalbare niveau. Andersom verwacht PSV van haar zwemmers ook dat hun niveau en ambitie past bij de doelstelling van de vereniging. Wanneer alle neuzen in dezelfde richting staan en de ogen op hetzelfde doel gericht zijn, kunnen zowel de zwemmers als de vereniging tot grote hoogte stijgen.