Binnen de omnivereniging PSV Zwemsporten heeft de afdeling PSV Zwemmen zijn eigen bestuursorgaan in de vorm van de Zwemcommissie (ZC). De ZC zet de lijnen uit, coördineert alle taken en houdt de dagelijkse gang van zaken in de gaten.

Technisch directeur en verantwoordelijke trainers

De technisch directeur heeft zitting in de ZC en is eindverantwoordelijk voor het zwemtechnisch beleid. De technisch directeur stuurt drie verantwoordelijk trainers aan (minioren / junioren en jeugd-senioren). De verantwoordelijke trainer is leidend in het begeleiden van zijn/haar sporters in de breedste zin van het woord. De overige trainers van PSV assisteren de verantwoordelijke trainers zodat elke sporter tijdens de training de aandacht krijgt die hij/zij verdient.

Trainingsgroepen

De trainingsgroepen binnen PSV zijn gebaseerd op de leeftijdsgroepen van de KNZB. De swimkick groep (instroomgroep) bestaat uit drie niveaugroepen. Na het voltooien van deze drie niveaus stroomt de beginnende zwemmer door naar een minioren groep.

Contributie

De contributie is afhankelijk van de leeftijdsgroep en wordt maandelijks betaald. Verder zijn er ook nog eenmalige kosten verbonden aan de trainingsmaterialen die de zwemmers nodig hebben, de KNZB startvergunning van de zwemmer en inschrijfkosten voor deelname aan wedstrijden.

Vrijwilligers

De vereniging rust op de inzet van vrijwilligers voor het organiseren van diverse evenementen voor de leden. Zo kunnen ouders tijdwaarnemer zijn tijdens de wedstrijden of meehelpen met het organiseren van wedstrijden en andere activiteiten. PSV verwacht dat de ouders van leden een aantal keer per seizoen beschikbaar zijn voor deze taken.

Alle nieuwe leden van PSV ontvangen een informatieboekje, waarin bovenstaande informatie uitgebreid toegelicht wordt. Wilt u vooraf nog meer informatie? Neem dan contact op.