SuperSpetters is de zwemles methode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen. Na de periode waarin kinderen gewend raken aan het water, worden eerst de crawlslagen aangeleerd en vervolgens de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Wanneer een kind twee keer per week zwemles heeft, kan het al in 10 maanden het KNZB zwemdiploma behalen en zwemvaardig zijn.

Een belangrijk kenmerk van Superspetters is het gebruik van hulpmiddelen zoals badmuts, zwembril en flippers in plaats van de drijfmiddelen die in traditionele zwemlessen gebruikt worden. De borstcrawl en rugcrawl worden gebruikt als uitgangspunt omdat deze slagen meer natuurlijke bewegingen zijn. Kinderen worden ingedeeld in groepjes van maximaal acht en krijgen een eigen zwemboek om hun voortgang te volgen. Alle SuperSpetters instructeurs zijn in bezit van een VOG.

Tenslotte is ook de communicatiestructuur van SuperSpetters een van de sterke punten. Voor de start van de SuperSpetters worden ouders goed geïnformeerd over het zwemlestraject. Gedurende het traject worden ouders op de hoogte gehouden door middel van voortgangsgesprekken. Tijdens kijklessen kunnen ouders aan de badrand de vorderingen van het kind zelf bekijken.

Meer informatie over de SuperSpetters methode is te vinden via SuperSpetters.nl.